Forum

Notifications
Clear all

Jesteś za? Poll is created on kw. 26, 2020

  
  
  

Ludzie i Sprawiedliwość – potrzebujemy partii reformatorskiej


Jacek Ambrozy
(@jawpolityce-pl)
Member Admin
Dołączył: 3 lata temu
Posty: 25
Topic starter  

W wydanej przeze mnie książce „Partiokracji i politykom... dziękujemy. Program dla Polski” w trzydziestu dziewięciu rozdziałach na 370 stronach zawarłem krytykę dzisiejszej karykatury systemu demokracji, wskazałem obszary dotyczące koniecznej korekty a także cele i metody jakimi można je osiągnąć.

Dla skutecznej realizacji tak poważnych zadań w demokratycznym państwie konieczna jest struktura organizacyjna. Jej wybór jest oczywisty. Powinna to być partia. 
Nie ma tu sprzeczności ani z tytułem książki ani z jej treścią. Nie wolno ludziom zabraniać organizowania się.

Jeśli chce się zarabiać lub pozyskiwać pieniądze zakłada się firmy lub fundacje, by realizować inne, niebiznesowe przedsięwzięcia zakłada się stowarzyszenia a jeśli chce się dokonać zmian w sferze społeczno-polityczno-gospodarczej zakłada się partie. 

Już od jakiegoś czasu „walczę” z oligarchią partyjną, z uprzywilejowaniem partii w dzisiejszym systemie, z wszechobecną manipulacją i wszystkimi konsekwencjami tych patologii. Dzisiejsze partie są bowiem źródłem wszelkiego zła. Sianie ziarna krytycyzmu, racjonalizmu i edukacja na pewno są słuszne ale też na pewno niewystarczające. W jakiejś perspektywie konieczne będzie stworzenie struktury organizacyjnej dla realizacji niezbędnych reform - założenie reformatorskiej partii. 

W rozdziale 2 wspomnianej książki zaproponowałem jej nazwę - LiS, czyli Ludzie i Sprawiedliwość ponieważ uważam, że to właśnie te dwie wartości powinny być najważniejsze w strukturze i filozofii mądrego państwa.
W skrócie - wszystko zależy od właściwych ludzi na właściwym miejscu a sprawiedliwość musi być jednakowa dla wszystkich i nieunikniona.

Proponuję program partii, który zawiera jedynie kilkanaście punktów ale aż tak istotnych, że ich realizacja szybko doprowadzi do korekty ustroju a w konsekwencji do rozwiązania i naprawy nawet najdrobniejszych problemów Polski i Polaków oraz przywróci właściwe znaczenie istotnym określeniom:

 • demokracja - władza ludu
 • rzeczypospolita - rzecz wspólna
 • reprezentacja (regionów) w miejsce przedstawicielstwa (partii)
 • sprawiedliwość - jednakowa dla wszystkich i nieunikniona
 • wspólnota - pielęgnowana więź międzyludzka począwszy od lokalnej poprzez narodową aż do europejskiej i światowej
 • podmiotowość - naczelne prawo jednostki do korzyści płynących ze wspólnoty
 • awans społeczny i zawodowy - realizowany poprzez kryterium weryfikacji kwalifikacji
 • bieżący nadzór - warunek konieczny prawidłowego rozwoju
 • aktywność społeczna - wspierana nie poprzez nawoływania a poprzez tworzenie warunków do jej rozwoju
 • efektywność - wartość konieczna do odzyskania w państwie poprzez wprowadzenie i upowszechnienie sprawdzonych mechanizmów biznesowych.

Czytelniku, czy chcesz takiej zmiany jakościowej innymi słowy czy odpowiesz TAK na poniżej postawione pytania, tezy i cele?

 1. Czy zgadzasz się, że dziś w Polsce mamy demokrację przedstawicielską, sprowadzającą się do nienależnego uprzywilejowania partii i jej członków jako „naszych przedstawicieli”?
 2. Tylko demokracja bezpośrednia zgodna jest z treścią zawartą w określeniu demokracja (władza ludu).
 3. Demokrację bezpośrednią można zrealizować poprzez zmianę formuły wyborów do Sejmu; trzeba je zmienić na wybory reprezentantów obywateli z samorządnych regionów (jak do Kongresu Amerykańskiego); są one najważniejsze w państwie, bo dotyczą organu prawodawczego tymczasem dzisiaj, w praktyce, są wyborami osób wskazanych nam na listach partyjnych a wybrani posłowie w rzeczywistości są przedstawicielami partii a nie wyborców i nie podlegają bieżącemu, obywatelskiemu nadzorowi.
 4. Dzisiejszy, zmanipulowany system partyjny jest szkodliwy dla Polski i Polaków, zdewaluował się poprzez:
  - erozję wszelkich wyznawanych przez partie ideologii, w tym trzech głównych - lewicowej, liberalnej i konserwatywnej - w praktyce gołosłownych, łatwych do głoszenia i mnożenia bajdurzeń
  - wyniszczającą walkę wewnętrzną i ciągłe, niekończące się spory
  - wzmagający nieustannie udział populizmu w miejsce racjonalizmu
  - powszechność zjawisk, nie do opanowania od dziesięcioleci, jak centralizm, biurokracja, szara strefa oraz korupcje, malwersacje, niekompetencje, złodziejstwo.
  W nowoczesnym świecie i społeczeństwie dzisiejsza patologia systemu demokracji przedstawicielskiej jest przeżytkiem nie wartym obrony i MUSI podlegać nieuniknionej, dziejowej ewolucji w lepszą, wyższą formę.
 5. W trybie nominacji partyjnych i niejasnych, niedopracowanych mechanizmów awansu na stanowiska kierownicze i decyzyjne w państwie nie mamy gwarancji wyboru najwłaściwszych osób a więc także gwarancji na możliwie najlepsze zarządzanie, na racjonalny i dynamiczny rozwój; trzeba dobrze zdać sobie sprawę, że dla naprawy Rzeczypospolitej i jej dynamicznego rozwoju najważniejszy jest właściwy dobór wykwalifikowanych ludzi - najlepszych z najlepszych oraz jak najlepsze mechanizmy nadzoru (jak w każdej, dobrze zarządzanej firmie).
 6. Efektywność państwa jest dzisiaj ograniczana poprzez:
  - utrzymywanie szarej strefy i wielu mechanizmów okradania społeczeństwa, w konsekwencji tolerowania układów (niekontrolowane dysponowanie majątkiem wspólnym, brak ustalonej i uporządkowanej siatki płac, nieuczciwe czerpanie zysków ze spółek SP, uprzywilejowanie obcego kapitału itd)
  - ciągłe, nieprzerwane zadłużanie państwa w myśl zasady „po nas choćby potop”
  - antyrozwojowy system podatkowy i niesprawiedliwe programy +
  - ogromną, stale rosnącą biurokrację
  - kosztowny, niepotrzebny centralizm
  - ciągle zbyt ograniczoną samodzielność regionów 
  - brak jednolitego systemu weryfikacji i wyboru kadr zarządzających na stanowiskach opłacanych z funduszy publicznych i brak ich nadzoru
 7. Potrzebne jest upodmiotowienie jednostki by 
  - zatrzymać proces dehumanizacji
  - podnieść poczucie wartości 
  - umożliwić dysponowanie częścią wypracowywanego przez podatnika podatku na wybrane cele
  - zaktywizować obywateli społecznie wzmacniając więzy wspólnotowe
  - popierać i promować solidarność społeczną np. bogatszych względem biedniejszych, zdrowych względem chorych, wspierać mecenat kultury i sztuki, sponsoring
 8. Przywrócić sprawiedliwość
  - rozliczyć dysponentów i beneficjentów rozgrabionego majątku wspólnego, wzmocnić nadzór nad dobrami wspólnymi (przedsiębiorstwa, ziemia, surowce itd)
  - zainicjować choćby symboliczne procesy osób odpowiedzialnych za patologie ostatnich dziesięcioleci by przywrócić poczucie odpowiedzialności i dogmat nieuniknionej sprawiedliwości
  - wprowadzić powszechne zeznania majątkowe by ukrócić złodziejstwo
  - zlikwidować uprzywilejowania prawne i finansowe dla partii, banków, obcego kapitału itd
  - wprowadzić siatkę płac likwidując kominy płacowe i przyznawanie sobie samym premii z publicznych pieniędzy
  - wprowadzić mechanizmy nadzoru nad stanowiskami i instytucjami decyzyjnymi o strategicznym znaczeniu dla państwa
 9. Wzmocnić rangę wspólnot począwszy od najmniejszych tj. osiedlowych, miejskich, gminnych poprzez
  - rozwój Obrony Cywilnej
  - wspieranie aktywności społecznej
  - zasilanie inwestycji lokalnych indywidualnymi odpisami podatkowymi
  - wzmocnienie wpływu na działania ogólnokrajowe systemem reprezentacji w miejsce zmanipulowanego przedstawicielstwa.

Żadnego z powyższych punktów nie znajdziesz w programach dzisiejszych partii. Nie mają one ani aspiracji, ani interesu, ani kompetencji do proponowania i przeprowadzenia istotnych ustrojowych zmian, dlatego nie uzdrowią kraju.

Czas stanąć po właściwej stronie i „wyjść zza krzaków” by kiedyś nie wstydzić się przed wnukami.

Zapraszam do wypełnienia ankiety „Jesteś za czy przeciw?”

This topic was modified 2 lata temu 3 times by Jacek Ambrozy

Cytat
Share:
(Visited 2 843 times, 22 visits today)
Umieściliśmy na Twoim komputerze pliki cookie, aby pomóc w ulepszaniu tej strony. Przeczytaj politykę dotyczącą plików cookie
tak, akceptuję pliki cookie
Translate »