Forum

Notifications
Clear all

Jeśli jesteś za przejdź proszę do zakładki "Ankieta" będę wiedział, że mogę na Ciebie liczyć. Poll is created on maj 03, 2020

  
  

Statutowe cele partii "Ludzie i Sprawiedliwość"


Jacek Ambrozy
(@jawpolityce-pl)
Member Admin
Dołączył: 3 lata temu
Posty: 25
Topic starter  

3 Maja to dobra, symboliczna data by ogłosić statutowe cele nowej, reformatorskiej partii.

 1. Wyeliminowanie z Art.4 ust.2 Konstytucji pojęcia "przedstawicieli"

Korekta zapisu: „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”. Nie taka jest wola całego Narodu i nie może być ona ograniczana przez wprowadzoną do Konstytucji instytucję przedstawicieli. Konieczne jest zagwarantowanie obywatelom faktycznej realizacji ust.1. Konstytucji: „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu” i wprowadzenie rzeczywistej demokracji, czyli bezpośredniej w miejsce przedstawicielskiej i tym samym eliminacja oligarchii przedstawicieli, czyli partii politycznych i jej członków.

2. Eliminacja wszelkich przywilejów partii, prawnych i finansowych, w tym finansowania ich z budżetu państwa jako działanie społecznie niesprawiedliwe.
Partie nie mają prawa otrzymywać dofinansowywania z publicznych środków finansowych, ponieważ znaczna część społeczeństwa ich nie akceptuje, nie popiera ich programów i działań – to nadużycie, wręcz kradzież.
Dzisiejszy, zmanipulowany system społeczno-polityczno-gospodarczy, czyli partyjny jest szkodliwy dla Polski i Polaków. Zdewaluował się poprzez:

 • erozję wszelkich wyznawanych przez partie ideologii, w tym trzech głównych - lewicowej, liberalnej i konserwatywnej - w praktyce gołosłownych, łatwych do głoszenia i mnożenia utopii lub odwrotnie, oczywistości
 • wyniszczającą walkę wewnętrzną i ciągłe, niekończące się, destrukcyjne spory
 • podział społeczeństwa i przez to utratę ogromnej, rozwojowej energii
 • wzmagający nieustannie udział populizmu w miejsce racjonalizmu
 • powszechność zjawisk - nie do opanowania od dziesięcioleci - jak centralizm, biurokracja, „szara strefa” czykorupcje, malwersacje, niekompetencje, złodziejstwo. 

 
3. Zmiana zasad ordynacji wyborczej do Sejmu

 • w miejsce wyboru przedstawicieli (partii) wybór reprezentantów (samodzielnych regionów)
 • automatyczna eliminacja niesprawiedliwej, konstytucyjnej dziś zasady proporcjonalności, faktycznie uprzywilejowującej partie
 • automatyczna eliminacja 5% progu wyborczego
 • kandydat na reprezentanta będzie musiał zamieszkiwać w regionie, z którego kandyduje przez ustalony, określony czas
 • reprezentant będzie otrzymywał wynagrodzenie z regionalnego organu samorządowego by podkreślić jego służebność względem lokalnej społeczności
 • kandydaci na reprezentantów dysponować będą limitowaną, identyczną kwotą na kampanie wyborcze by wyeliminować dzisiejszą patologię marketingu z demokratycznej procedury wyborów 
 • Sejm będzie Izbą Reprezentantów skupiającą reprezentantów regionów (jak Izba Reprezentantów w Kongresie Stanów Zjednoczonych) dbającą o regiony (czyli o swoich wyborców) i o kraj a nie o reelekcje partii.

 
4. Uchwalenie Zasad Weryfikacji, Wyboru, Nadzoru i Kadencyjności na istotne stanowiska decyzyjne opłacane z publicznych pieniędzy dla zagwarantowania: 

 • możliwie najwyższej jakości zarządzania, ponieważ najbardziej efektywny rozwój zależy od właściwych ludzi na właściwym miejscu – klucz nr 1 do ogromnej poprawy efektywności państwa
 • eliminacji dzisiejszych wszechobecnych patologii nominacji partyjnych, niekompetencji, synekur a także zmory malwersacji, korupcji, kradzieży, „lewego” finansowania partii
 • umożliwienia awansu dla ogromnej rzeszy mądrych ludzi, w tym młodych absolwentów szkół by nie szukali pracy zagranicą a mogli aspirować na ważne, kierownicze stanowiska w kraju
 • wprowadzenie kadencyjności i niezbędnego bieżącego nadzoru na kierowniczych stanowiskach
 • Rząd, jak dotychczas, powoływany będzie i nadzorowany przez Sejm (Izbę Reprezentantów).

 
5. Zmiana funkcji i zadań urzędników Administracji Publicznej na służbę względem obywateli

 • zaszczyt służby cywilnej dla obywateli poparty powinien być przysięgą
 • obsługa petenta powinna kończyć się formułą: „Jak jeszcze pani/panu możemy pomóc”
 • przywrócony powinien zostać Korpus Urzędniczy podnoszący prestiż tego zawodu
 • rozbudowana musi być sieć Szkół Administracji Publicznej.

 
6. Zapewnienie podmiotowości obywatela, stworzenie warunków na zwiększenie jego aktywności społecznej a także przywiązanie do wspólnoty osiągnięte zostaną poprzez wprowadzenie trzeciego dysponenta podatku PIT i CIT a mianowicie – samego podatnika 

 • podatnik nabędzie prawo do dyspozycji np. 1/3 wypracowanego przez siebie podatku na lokalne cele inwestycyjne lub społeczne
 • zwiększy to aktywność i związek podatnika z regionem i współobywatelami - zarówno osób jak i lokalnych firm
 • poprawi podmiotowość obywatela, płatnika podatku i szacunek do niego i jego pracy
 • przysporzy wiecznie brakujących środków na inwestycje i przedsięwzięcia lokalne
 • poprawi społeczną kontrolę wykorzystywania wspólnych środków finansowych
 • zmniejszy zbędną w tym obszarze centralizację
 • poprawi celowość i efektywność wydawania środków publicznych - klucz nr 2 do ogromnej poprawy efektywności państwa.

 
7. Poprawa efektywności państwa osiągnięta zostanie ponadto poprzez wprowadzenie do systemu podatkowego Powszechnych Jednorazowych Oświadczeń Majątkowych 

 • żadna księgowość ani prawidłowa analiza ekonomiczna nie może obejść się bez Bilansu Otwarcia a w systemie podatkowym tę funkcję spełniają właśnie Powszechne Zeznania Majątkowe złożone tylko jeden raz w życiu
 • ten zabieg umożliwi ocenę majątku narodowego i majątku obywateli
 • zlikwiduje wszelkie formy złodziejstwa, w tym rozpasaną „szarą strefę” zwiększając o 1/4 wpływy podatkowe państwa czyli na dziś o około 100 mld zł co stanowi ponad dwa razy więcej niż średnioroczne dotacje unijne - klucz nr 3 do ogromnej poprawy efektywności państwa
 • niewprowadzenie tego obowiązku przez ponad 40 lat III Rzeczypospolitej świadczy o świadomym działaniu dotychczasowych elit politycznych na szkodę społeczeństwa albo o ich niekompetencji.

 
8. Odbudowanie sprawiedliwości społecznej to jeden z najtrudniejszych celów reformatorskiej partii ale konieczny do realizacji, ponieważ:

 • sprawiedliwość i jej nieuchronność to podstawa każdego systemu społecznego i podstawowa funkcja państwa - w interesie wszystkich obywateli
 • konieczne jest ustalenie listy przewinień względem Narodu i ich rozliczenie
 • partia LiS ustali taką listę i postawi winnych pod Sąd
 • odszukanie i ukaranie wszystkich winnych zaniedbań, uchybień, zaniechań a także czynów przeciwko prawu i Narodowi będzie bardzo trudne, często niemożliwe ale świadomość, że nikt nie może wykorzystywać haniebnie społeczeństwa i okradać go z majątku wspólnego musi pozostać wśród obywateli na wieki - klucz nr 4 do ogromnej poprawy efektywności państwa poprzez przywrócenie wiary obywateli w sprawiedliwość równą dla wszystkich i odblokowanie aktywności społecznej.

W nowoczesnym, rozwijającym się dynamicznie świecie i społeczeństwie dzisiejsza patologia systemu demokracji przedstawicielskiej, wykorzystującej perfidnie społeczeństwo, jest już przeżytkiem nie wartym obrony i MUSI ulec nieuniknionej, dziejowej ewolucji na lepszą, wyższą formę – Polkrację, dedykowaną nam Polakom.

Jesteś za?

Aby zarejestrować partię potrzeba 1000 podpisów. Jeśli zgadzasz się z powyższymi celami to poprzyj partię, będę wiedział, że mogę na Ciebie liczyć. Wypełnij proszę ankietę.

This topic was modified 2 lata temu 8 times by Jacek Ambrozy

Cytat
Share:
(Visited 2 843 times, 22 visits today)
Umieściliśmy na Twoim komputerze pliki cookie, aby pomóc w ulepszaniu tej strony. Przeczytaj politykę dotyczącą plików cookie
tak, akceptuję pliki cookie
Translate »